Dotace

Grant Consulting, s. r. o.

  • náš partner v oblasti dotační politiky Evropské unie a státu,
  • poskytuje odborné poradenství v oblasti získávání dotací a grantů ze zdrojů ČR, Strukturálních fondů EU a jiných,
  • Tendr CZ s. r. o. se specializuje na realizaci výběrových řízení, v ostatních otázkách spolupracujeme s Grant Consulting, s. r. o.

http://www.granty-dotace.cz/
 
EKO - POINT Czech s. r. o.

  • je poradenská a projekční kancelář zaměřená na přípravu projektů souvisejících s úsporami energie, obnovitelnými zdroji a technologiemi spojenými s principy udržitelného rozvoje a šetrným využíváním zdrojů,
  • spolupráce při realizaci výběrových řízení v rámci náročnějších projektů.

www.eko-point.cz/
 
Fondy Evropské unie
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013